Vítejte na našem webu

Za mottem naší školy "Vzděláváme s respektem, láskou a pro život" se skrývá vše, čím Základní škola V Oboře chce být. Školou, kde vzdělání je prioritou, která je postavena na pevných základech přístupu respektujícího individualitu a tempo každého žáka, kde prostředí pro děti je nejen připravené, ale současně přátelské a kde vzdělání je vedeno prakticky, tedy pro skutečný život.

Základní hodnoty naší základní školy a montessori školky: 

Děti a učitelé jsou partneři, kteří jdou za společným cílem. Učitel je průvodce, který s využitím montessori  výukových materiálů pomáhá, podporuje, podněcuje a umožňuje dětem objevovat radost z poznávání. 

Každý má svůj potenciál. Pomáháme jej objevovat. Připraveným prostředím a respektem k individuálnímu tempu umožňujeme každému dosažení jeho osobního maxima. Respektujeme, že cesta ke spokojenému a úspěšnému životu není univerzální, ale originální v každém z nás. 

Dítě není prázdná nádoba, do které jen “lijeme” poznatky. Učíme chápat svět v souvislostech, kriticky hodnotit informace, obhájit svůj názor a odolávat manipulacím.

Svobodný člověk zná své limity a omezení. Děti potřebují svobodně pracovat a volně se pohybovat, a to v rámci daných pravidel, která jim umožní cítit se jako nezávislé osobnosti a současně být členy určité skupiny.

Montessori základní školy V Oboře, Mladá Boleslav - Kosmonosy - BradlecMateřská školka montessori, Mladá Boleslav - Kosmonosy - Bradlec

Novinky

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!