Konečně je i v Mladé Boleslavi škola, do které byste sami rádi chodili!

..Chcete, aby se z Vašeho dítěte stala samostatná osobnost schopná vlastního myšlení, která zná svou hodnotu i své limity, umí žít svobodný a produktivní život a plní si své sny?

..Přejete si vybudovat ve svém dítěti celoživotní lásku ke vzdělávání a poznávání?

..Hledáte školu nebo školku spíše rodinného typu s respektujícím a láskyplným přístupem k dětem?

Pak máte pro své děti stejná přání jako my. A naše škola a školka jsou ideálním místem pro jejich vzdělávání a osobnostní rozvoj.

 

Chcete se k nám připojit?

Ve školním roce 2016/2017 navštěvuje naše zařízení 38 dětí.

Připojte se také, přestoupit do smíšené první až třetí třídy základní školy a do školky lze kdykoliv v průběhu školního roku.

Ve školce jsou pro školní rok 2017/2018 poslední dvě volná místa. Přijímáme již také přihlášky k nástupu do školy pro školní roky 2018/2019 a 2019/2020.

 

Jakou školou jsme a nadále chceme být?

Za mottem naší školy "Vzděláváme s respektem, láskou a pro život" se skrývá vše, čím Základní škola V Oboře chce být. Školou, kde vzdělání je prioritou, která je postavena na pevných základech přístupu respektujícího individualitu a tempo každého žáka, kde prostředí pro děti je nejen připravené, ale současně přátelské a kde vzdělání je vedeno prakticky, tedy pro skutečný život v neustále se měnícím světě 21. století.

 

Základní hodnoty naší školy a školky: 

..Děti a učitelé jsou partneři, kteří jdou za společným cílem.  Učitel je průvodce, který s využitím projektového vyučování a montessori výukových materiálů pomáhá, podporuje, podněcuje a umožňuje dětem objevovat radost z poznávání. 

..Každé dítě je jedinečné, každý má svůj potenciál. Pomáháme jej objevovat. Připraveným prostředím a respektem k individuálnímu tempu umožňujeme každému dosažení jeho osobního maxima. Respektujeme, že cesta ke spokojenému a úspěšnému životu není univerzální, ale originální v každém z nás. 

..Dítě není prázdná nádoba, do které jen “lijeme” poznatky. Učíme chápat svět v souvislostech, kriticky hodnotit informace, obhájit svůj názor a odolávat manipulacím.

..Svobodný člověk zná svou hodnotu, stejně jako své limity. Děti potřebují svobodně pracovat a volně se pohybovat, a to v rámci daných pravidel, která jim umožní cítit se jako nezávislé osobnosti a současně být členy určité skupiny.

 

 

.

Montessori Mladá Boleslav - Montessori školka V Oboře Kosmonosy, Bradlec                  Montessori základní školy V Oboře, 
Mladá Boleslav - Kosmonosy - Bradlec

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!