Jak se stát žákem Základní školy V Oboře

Přestup žáka z jiné školy do vyšších ročníků:

Do naší školy lze přestoupit kdykoliv v průběhu školního roku, pokud to kapacita ročníku umožňuje. V případě zájmu nás prosím kontaktujte na emailové adrese či na telefonu. Upozorňujeme, že zejména u přestupů do vyšších ročníků je třeba osobně prodiskutovat všechny aspekty jiného vzdělávacího programu naší školy. 

Zápis k povinné školní docházce:

Podmínky a organizace zápisu jsou dostupné na tomto odkazu.

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!