GDPR - Informace o zpracování osobních údajů po zaslání životopisu v rámci výběrového řízení

Základní škola V Oboře se sídlem U Borku 506, 29306 Bradlec, IČ:04743920 zapsaná v rejstříku školských právnických osob vedeném MŠMT pod registračním číslem red-izo: 691009139 (v postavení správce osobních údajů) Vás tímto informuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zpracovává po obdržení Vašeho životopisu Vaše osobní údaje: jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště, e-mailovou adresu, telefonní číslo, fotografii, informace o Vaší kvalifikaci a vzdělání a další údaje týkající se Vaší osoby a uvedené v zaslaném životopise.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem výběru vhodného uchazeče k obsazení vypsané pracovní pozice a případného kontaktování uchazečů. Takové zpracování umožňuje ust. čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, i bez Vašeho souhlasu.

Vaše osobní údaje bude naše společnost zpracovávat do skončení výběrového řízení a uplynutí zkušební doby vybranému uchazeči, příp. déle po dobu, po kterou naší společnosti stanoví jednotlivé právní předpisy povinnost zpracovávat osobní údaje. Po uplynutí těchto dob bude Váš životopis skartován / vymazán, pokud jste naší společnosti neudělil/a souhlas se zařazením do naší databáze uchazečů.

Zpracování bude prováděno naší společností, příp. můžeme pověřit zpracováním další externisty poskytující související služby. (blíže v Zásadách zpracování osobních údajů na webu www.profrost.cz). Vaše osobní údaje nebudou předávány třetím osobám, aby s nimi samy nakládaly za jiným, než výše uvedeným účelem. Vaše osobní údaje nebudou předávány do zemí mimo EU. Případní zpracovatelé i jejich výpočetní technika (servery, cloudy atd.) se nachází v EU. Při zpracování nebudou o Vás činěna rozhodnutí založená jen a pouze na automatizovaných procesech.

Dovolujeme si Vás závěrem informovat, že máte právo požadovat:

-          informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

-          vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

-          přístup k údajům, které o Vás zpracováváme, s uvedením účelu a zákonného titulu zpracování, 

-          opravu, změnu nebo doplnění Vašich osobních údajů,

-          výmaz těchto osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,

-          v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se se stížností na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!