Školné

Výše ročního školného od školního roku 2022/2023 činí 55.000 Kč (tj. 5.500 Kč měsíčně pro období září až červen).

Školné je kalkulováno na celý školní rok.

Školné zahrnuje:

  • pobyt ve škole
  • vzdělávání kvalifikovanými učiteli, jeden učitel na každých 10-13 dětí
  • učební pomůcky
  • kvalitní výuku anglického jazyka od první třídy

Školné nezahrnuje:

  • svačiny a obědy
  • náklady na celodenní výlety a školu v přírodě
  • náklady na osobní školní vybavení dětí
  • náklady na případné kroužky nad rámec školní výuky a školní družiny

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!