O školce

Náš cíl

Základní škola V Oboře - montessori soukromá základní škola Mladá Boleslav

Naším cílem je poskytovat láskyplné, podnětné a plně respektující prostředí, které vede k maximálnímu rozvoji vrozeného potenciálu dítěte. Podporujeme dětskou zvídavost a nenásilnou formou inspirujeme k dalšímu poznání. Vedeme děti k respektu k sobě i okolí, a to způsobem, který vede ke šťastnému a zdravému životu. 

Připravené Montessori prostředí nabízí dětem svobodu vybrat si, co je právě zajímá a v čem se chtějí dále rozvíjet. Děti nejsou do žádných aktivit nuceny, ale v okamžiku, kdy projeví zájem, je Montessori učitel připraven pomoci a využít při tom některé z mnoha důmyslně propracovaných Montessori didaktických pomůcek, které jsou ve třídě k dispozici.

Montessori heslo je „Pomoz mi, abych to dokázal sám“ – děti jsou ve školce vedeny k samostatnosti, která jim dává svobodu. Svoboda jim dává pocit spokojenosti a zodpovědnosti, tolik potřebné pro harmonický rozvoj osobnosti.

Úloha rodiče

Účast rodiče na vzdělávacím procesu dítěte je důležitým aspektem Montessori pedagogického systému, doporučujeme, aby se rodiče blíže seznámili s principy Montessori pedagogiky. 

Proč Montessori?

 • bohatý a rozsáhlý učební materiál podpoří a rozvine lásku dítěte k učení
 • vede k rozvoji soustředění, koordinace, sekvenčního myšlení a cílevědomosti
 • matematický materiál rozvíjí matematicko-logickou inteligenci
 • včasné psaní a čtení napomáhá dalšímu akademickému rozvoji
 • podněcuje zájem o historii, přírodovědu, zeměpis, hudbu, literaturu a umění
 • respektující přístup, rodinná atmosféra, bezpečí a péče

Proč zvolit MŠ V Oboře?

 • příjemné a podnětné prostředí, respektující přístup
 • odborná profesionální péče vedená s respektem a láskou
 • celodenní program
 • zařazení anglického jazyka přirozenou formou
 • výtvarné, pohybové a hudební aktivity
 • pravidelné, důkladně propracované informace o dětech
 • zdravá strava (respektujeme přání rodičů)
 • výchova ke vztahu k přírodě a ekologii
 • mimoškolní výlety a setkání
 • 3 pedagogové ve třídě
 • tradice od roku 2011
 • poznámka: z dotace ESF nejsou hrazeny výukové programy

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!