Dotace, dary, granty

   
Logo_sablonyii Projekt ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ V OBOŘE - v rámci dotačního programu Šablony II. - je spolufinancován Evropskou unií. Hlavními cíli projektu jsou sociální integrace žáků a zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy a výsledků žáků v klíčových kompetencích. To vše především prostřednictvím personální podpory ZŠ a ŠD (školní asistent, ICT technik), realizace klubů pro žáky a DVPP. Období realizace projektu od 1.9.2019 do 31.6.2021.
Na projekt "Otevíráme se (v) technice I." přispěly společnosti ŠKODA-AUTO, a. s. (částkou 53892 Kč) a společnost Řízení letového provozu, a. s.. Období realizace projektu 04/2019 až 03/2020.

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!