Ceník

Pravidelná docházka

MŠ V Oboře je provozována nestátní neziskovou organizací Otevřená mysl, o.p.s. jako Dětská skupina. Z vybraného školného se hradí provoz zařízení.

Počet dní v týdnu Roční školné* Měsíční splátka
2 dny
40 800 Kč
3 400 Kč
3 dny
57 600 Kč
4 800 Kč
4 dny 
71 880 Kč
5 990 Kč
5 dní (pondělí-pátek)
83 880 Kč
6 990 Kč

*Sleva: rodiče, kteří zapíší současně do MŠ V Oboře více dětí, mají nárok na slevu 5 % z ročního školného u druhého a dalšího současně docházejícího dítěte.

Pro děti do 3 let věku dítěte se dle §6 odst. 1 zákona č. 247/2014 Sb. maximální výše měsíční splátky omezuje na 4000 Kč.

Registrační poplatek činí 2000 Kč. Tento poplatek se platí při zápisu dítěte do MŠ V Oboře a je vratný pouze v případě, že dítě není přijato z důvodu nedostatečné kapacity. Registrační poplatek se nezapočítává do úhrady školkovného.

Zkušební týden pro nové děti či prázdninová docházka nezapsaných dětí jsou účtovány v ceně 420 Kč za den + stravné.

Naše zařízení je smluvním partnerem Škoda Auto, a.s. Rodiče - zaměstnanci firmy Škoda Auto - mají nárok na příspěvek ve výši 30% školného i stravného na celý školní rok pro děti, kterým 31. 8. v daném školním roce ještě nejsou 3 roky. Od ledna 2019 nastavila Škoda Auto maximální limit příspěvku pro všechny děti zaměstnaců ve výši 700 Kč/měsíc.

Stravné

Informace o kvalitě stravy v našem zařízení se dozvíte v sekci o provozu.

Cena stravného je stanovena ve výši nákladů na jídlo, oběd 60 Kč/den a za každou svačinu 15 Kč, tj. 90 Kč za den (1x oběd, 2x svačina).

Prázdninová školička

V případě, že je v době letních prázdnin volné místo, je možné přijmout děti, které k nám běžně během školního roku nechodí. Přednost mají děti, které během školního roku navštěvovaly Montessori dílničky a jsou tedy s prostředím zařízení již seznámeny.

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!