Školní družina

Věnujeme se aktivitám pro rozvoj dítěte. Aktivity dětem nabízíme, samy si pak zvolí, čeho využijí. V družině uplatňujeme individuální a respektující přístup. Témata, kterým se v družině věnujeme, navazují na výuku a doplňují ji. Důležitý je pro nás i pohyb a pobyt na čerstvém vzduchu, kterému se věnujeme co nejčastěji. Jelikož jsme zapojení do projektu Celé Česko čte dětem, věnujeme každý den čas četbě.  Dbáme na samostatnost dítěte. Rozvíjíme tvořivé myšlení, logické uvažování a fantazii. V neposlední řadě klademe důraz na odpočinek.

Příklady činností, kterým se v družině věnujeme:

  • četba
  • tvorba školního časopisu
  • výtvarná činnost
  • projekty v návaznosti na vyučování
  • pohyb
  • pobyt venku
  • rozvoj emoční inteligence
  • hudební a dramatická činnost
  • relaxace

Provozní doba školní družiny:

Ranní provoz od 7:15 do 8:30

Odpolední provoz od 12:00 do 16:30 hodin

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!