Často kladené otázky

1. Proč jsou pro děti dobré věkově smíšené třídy?

Práce ve smíšených skupinách učí děti komunikaci a ohleduplnosti. Mají pestřejší možnost učit se od svých spolužáků různé způsoby práce a učení. V roli pomocníků si děti ověřují a upevňují své znalosti a dovednosti. Je to jeden ze základních principů Montessori pedagogiky. Dítě se při práci s dětmi jiného věku dostává do role nejstaršího či nejmladšího a může si tak vyzkoušet zcela přirozené sociální role. Nestane se mu, že od první třídy je stále jen v roli „premianta“ či „outsidera.“ Děti mají přirozené tendence spolupracovat a pomáhat si.

 

2. Jakými metodami se děti hodnotí?

Učitel popisuje individuální pokrok dítěte ve znalostech, dovednostech, osobní úspěchy, co se dítěti nepodařilo. Popisné hodnocení sestavuje učitel na základě portfolia školní práce dětí, záznamů ověřených úkolů a dokončené práce. Hodnocení neslouží ke srovnávání dětí mezi sebou. Vysvědčení má také formu slovního hodnocení. Neznámkuje se.

 

3. Jak je zajištěno, že se moje dítě naučí vše, co se naučit má?

Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu. Tento dokument je pro nás závazný. Odpovídá dokumentu platnému pro základní školství v celé České republice, vydanému MŠMT ČR.
Je však třeba si uvědomit, že výuka probíhá jiným způsobem než v klasických školách.  Může nastat situace, kdy vaše dítě bude ve stejné době znát jiné věci než další dítě v rodině známých. Proto je třeba zvážit pečlivě výběr školy a nebude-li Vám vyhovovat náš způsob práce, tak zvolit školu s jiným vzdělávacím programem.

 

4. Na co byste si jako rodiče měli odpovědět, než zvolíte naši školu?

  • Jsme připraveni neporovnávat, a to ani se spolužáky, ani s jinými vrstevníky?
  • Dokážeme respektovat názor učitele a otevřeně hovořit o problémech dítěte?
  • Jsme připraveni neověřovat znalosti dítěte tradičním přístupem?
  • Pracujeme doma s dítětem na základě vzájemného respektu, pravidel a jejich dodržování?
  • Není naše rozhodnutí pro vzdělání dítěte v tomto programu jen „módní záležitostí“?

 

5. Bude ve školce probíhat výuka cizích jazyků?

Výuka anglického jazyka bude probíhat od první do deváté třídy zařazením angličtiny do běžných denních činností žáka. Na druhém stupni bude zařazen další cizí jazyk dle volby žáků.

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!