Naše principy

Zaměření školy

Za mottem naší školy "Vzděláváme s respektem, láskou a pro život (ve 21. století)" se skrývá vše, čím Základní škola V Oboře chce být. Naše škola nabízí svým žákům komplexní vzdělávání, které je má co nejlépe připravit pro hodnotný a spokojený život v 21. století. Naši žáci jsou od prvního ročníku vedeni k zodpovědnosti a samostatnosti. Dětem je dána možnost svobodné volby, za kterou plně zodpovídají a poznávají výsledky i důsledky svých rozhodnutí. V moderním světě jsou děti zavaleny informacemi, proto jsou děti vedeny k práci s nimi, k jejich vyhledávání, analýze i kritickému posouzení a zasazení do kontextu.

Naše děti jsou vedeny k respektujícímu přístupu k ostatním. Dětem jsou nabízeny takové aktivity, které podporují jejich přirozenou touhu po poznávání a vzdělávání. To vše v láskyplném a bezpečném prostředí s moderním školním vzdělávacím programem, který podporuje individualitu každého dítěte a jeho schopnost samostatné práce i spolupráce s ostatními a který si za cíl dává ten nejvyšší, neodnaučit děti milovat život.

 

Naše základní principy

Každé dítě je jedinečné, každý má svůj potenciál. Pomáháme jej objevovat. 

 • Podporujeme vnitřní motivaci dětí, jejich přirozenou touhu po poznávání a vzdělání.
 • Připraveným prostředím a respektem k individuálnímu tempu umožňujeme každému dosažení jeho osobního maxima.
 • Respektujeme, že cesta ke spokojenému a úspěšnému životu není univerzální, ale originální v každém z nás. 

Dítě není prázdná nádoba, do které jen “lijeme” poznatky. 

 • Učíme chápat moderní a neustále se vyvíjející svět v souvislostech.
 • Učíme analyzovat a kriticky hodnotit všeplynoucí informace, obhájit svůj názor a odolávat manipulacím.
 • Vedeme děti tak, aby si vybudovali celoživotní lásku ke vzdělávání

Děti a učitelé jsou partneři, kteří jdou za společným cílem. 

 • Učitel je průvodce, který s využitím projektové výuky a montessori výukových materiálů pomáhá, podporuje, podněcuje a umožňuje dětem objevovat radost z poznávání. 
 • Máme jasná, společně stanovená, pravidla která dodržujeme a hranice, které nepřekračujeme.
 • Vzájemně se respektujeme, ve škole i mimo ni.

Svobodný člověk zná svou hodnotu, stejně jako své limity.

 • Děti potřebují svobodně pracovat a volně se pohybovat, a to v rámci daných pravidel, která jim umožní cítit se jako nezávislé osobnosti a současně být členy určité skupiny.
 • Děti potřebují podporu i mimo školu, spolupracujeme s rodiči - cesta za šťastným člověkem je naše společná cesta.
 • Naším cílem jsou spokojení absolventi, kteří vědí, kam míří, co chtějí, umí prosadit svůj názor a respektovat názor ostatní.

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!