Naše filosofie

 

Za mottem naší školy "Vzděláváme s respektem, láskou a pro život" se skrývá vše, čím Základní škola V Oboře chce být. Školou, kde vzdělání je prioritou, která je postavena na pevných základech přístupu respektujícího individualitu a tempo každého žáka, kde prostředí pro děti je nejen připravené, ale současně přátelské a kde vzdělání je vedeno prakticky, tedy pro skutečný život.

Smyslem vzdělávání v naší základní škole je podpořit individuální rozvoj dětí, a to způsobem, který respektuje jejich přirozené tempo učení. Vytváříme takové prostředí, kde si budou moci uvědomit a procítit vlastní jedinečnost. Děti jsou vedeny k tomu, aby se vzájemně nesrovnávaly, ale aby se samy snažily v rámci svých schopností a možností dosáhnout nejlepších možných výsledků. Vzdělávání tak budou považovat za přirozenou součást svého života a bude pro ně zdrojem radosti i osobního naplnění po celý život. Naším přáním je, aby naši žáci byli spokojeni uvnitř sebe sama, měli sebeúctu i dostatečné sebevědomí a byli si vědomi svých kvalit stejně jako limitů. Díky tomu budou schopni dosáhnout maximálního množství akademických znalostí a ty pak v dalším životě či studiu náležitě uplatnit. 

 

Děti a učitelé jsou partneři, kteří jdou za společným cílem.
Učitel je průvodce, který s využitím montessori výukových materiálů pomáhá, podporuje, podněcuje a umožňuje dětem objevovat radost z poznávání.

 

Každý má svůj potenciál. Pomáháme jej objevovat.
Připraveným prostředím a respektem k individuálnímu tempu umožňujeme každému dosažení jeho osobního maxima. Respektujeme, že cesta ke spokojenému a úspěšnému životu není univerzální, ale originální v každém z nás.

 

Dítě není prázdná nádoba, do které jen “lijeme” poznatky.
Učíme chápat svět v souvislostech, kriticky hodnotit informace, obhájit svůj názor a odolávat manipulacím.

Svobodný člověk zná své limity a omezení.
Děti potřebují svobodně pracovat a volně se pohybovat, a to v rámci daných pravidel, která jim umožní cítit se jako nezávislé osobnosti a současně být členy určité skupiny.

       

 

 

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!