Montessori škola Bradlec - Mladá Boleslav

Základní škola V Oboře - 
montessori soukromá základní škola Mladá Boleslav

Naším cílem je poskytovat láskyplné, podnětné a plně respektující prostředí, které vede k maximálnímu rozvoji vrozeného potenciálu dítěte. Podporujeme dětskou zvídavost a nenásilnou formou inspirujeme k dalšímu poznání. Vedeme děti k respektu k sobě i okolí, a to způsobem, který vede ke šťastnému a zdravému životu. 

Připravené Montessori prostředí nabízí dětem svobodu vybrat si, co je právě zajímá a v čem se chtějí dále rozvíjet. Děti nejsou do žádných aktivit nuceny, ale v okamžiku, kdy projeví zájem, je Montessori učitel připraven pomoci a využít při tom některé z mnoha důmyslně propracovaných Montessori didaktických pomůcek, které jsou ve třídě k dispozici.

Montessori heslo je „Pomoz mi, abych to dokázal sám“ – děti jsou ve školce vedeny k samostatnosti, která jim dává svobodu. Svoboda jim dává pocit spokojenosti a zodpovědnosti, tolik potřebné pro harmonický rozvoj osobnosti.

Úloha rodiče

Účast rodiče na vzdělávacím procesu dítěte je důležitým aspektem Montessori pedagogického systému. Očekáváme zapojení rodičů do aktivit, které jsou plánovány během celého roku, a doporučujeme, aby se rodiče blíže seznámili s principy Montessori pedagogiky. 

Proč Montessori?

 • bohatý a rozsáhlý materiál podpoří a rozvine lásku dítěte k učení
 • vede k rozvoji soustředění, koordinace, sekvenčního myšlení a cílevědomosti
 • matematický materiál rozvíjí matematicko-logickou inteligenci
 • včasné psaní a čtení napomáhá dalšímu akademickému rozvoji
 • podněcuje zájem o historii, přírodovědu, zeměpis, hudbu, literaturu a umění
 • respektující přístup, rodinná atmosféra, bezpečí a péče

Proč zvolit MŠ V Oboře?

 • příjemné a podnětné prostředí
 • péče o děti vedená s respektem a láskou
 • celodenní program
 • věkově heterogenní skupina 
 • zařazení anglického jazyka přirozenou formou 
 • výtvarné, pohybové a hudební aktivity
 • pravidelné informace o dětech
 • výchova ke vztahu k přírodě a ekologii
 • mimoškolní výlety a setkání
 • 2 až 3 průvodci ve třídě, dle počtu přítomných dětí, aktivit a propojení se školou

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!