Výsledek zápisu pro školní rok 2024/2025

V Bradleci, dne 19.5.2024

Ředitelka školy Základní škola a mateřská škola V Oboře podle §183, odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, oznamuje výsledek zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2024/2025.

Na základě předem stanovených kritérií byli přijati žáci s těmito pořadovými čísly: Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10 a Z14.

Ostatní zájemci byli dne 20.5.2024 informování o nepřijetí včetně odůvodnění.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání, za oznámená. 

Mgr. Jaroslava Tauchmanová

ředitelka školy

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!