Výsledek zápisu pro školní rok 2019/2020

Zápis proběhl ve dvou kolech ve dnech 6. 4. 2019 a 27. 4. 2019.

Pro školní rok 2019/2020 mohlo být přijato max. 9 žáků do prvního ročníku. S ohledem na vyšší počet přihlášených žáků byla uplatněna následující kritéria:

  1. připravenost dítěte a rodičů k docházce do zařízení s respektujícím přístupem - zjišťuje se na základě osobního rozhovoru, kde rodiče i škola zváží, zda jsme pro sebe vzájemně vhodní
  2. sourozenec na škole
  3. dítě navštěvuje MŠ V Oboře
  4. v případě shody rozhoduje los
  5. u žáků přestupujících do vyššího ročníku je posledním kritériem volná kapacita v ročníku

Přehled žáků u zápisu (a žáků žádajících o přestup k 1. 9. 2019):

číslo žáka u zápisu kritérium 1 kritérium 2 kritérium 3 kritérium 4 kritérium 5 rozhodnutí
Z1 splňuje splňuje       žák byl přijat
Z2 splňuje splňuje       žák byl přijat
Z3 splňuje splňuje       žák byl přijat
Z4 splňuje splňuje       žák byl přijat
Z5 splňuje splňuje       žák byl přijat
Z6 nesplňuje         žák nebyl přijat
Z7 splňuje splňuje       žák byl přijat
Z8 splňuje splňuje       žák byl přijat
Z9 splňuje splňuje       žák byl přijat
Z10 splňuje nesplňuje       žák nebyl přijat
Z11 splňuje nesplňuje       žák nebyl přijat
Z12 nesplňuje         žák nebyl přijat
Z13 splňuje splňuje       žák byl přijat
P1 splňuje       splňuje žák byl přijat
P2 splňuje       splňuje žák byl přijat
P3 nesplňuje         žák nebyl přijat

Pro vydání rozhodnutí byla dostačující první dvě kritéria, ostatní kritéria nebylo nutné použít.

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!