Výsledek zápisu pro školní rok 2023/2024

Zápis proběhl v měsíci dubnu 2023.

Pro školní rok 2023/2024 mohlo být přijato max. 11 žáků do prvního ročníku. Mohla být uplatněna následující kritéria:

  1. přítomnost dítěte u zápisu
  2. splnění předpokladů pro vzdělávání dle ŠVP ZŠ V Oboře
  3. v případě shody rozhoduje los

Přehled žáků u zápisu:

číslo žáka u zápisu rozhodnutí
Z1 žák byl přijat
Z2 neuzavřený zápis - zákonní zástupci žáka požádali o odklad povinné školní docházky
Z3 žák byl přijat
Z4 žák byl přijat
Z5 žák byl přijat
Z6 žák byl přijat
Z7 žák byl přijat
Z8 žák byl přijat
Z9 žák byl přijat
Z10 žák byl přijat
Z11 žák byl přijat
Z12 žák byl přijat

Pro vydání rozhodnutí bylo dostačující první kritérium, ostatní kritéria nebylo nutné použít. Všichni uchazeči, kteří nepožádali o odklad povinné školní docházky, byli přijati.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání, za oznámená. 

V Bradlci, dne 22. 5. 2023

Mgr. Jaroslava Tauchmanová

ředitelka školy

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!