Výsledek zápisu pro školní rok 2022/2023

Zápis proběhl v měsíci dubnu 2022.

Pro školní rok 2022/2023 mohlo být přijato max. 11 žáků do prvního ročníku. Mohla být uplatněna následující kritéria:

  1. souznění rodičů s filosofií školy
  2. sourozenec ve škole
  3. dítě navštěvuje MŠ V Oboře
  4. v případě shody rozhoduje los

Přehled žáků u zápisu:

číslo žáka u zápisu kritérium 1 kritérium 2 kritérium 3 kritérium 4 kritérium 5 rozhodnutí
Z1 splňuje         žák byl přijat
Z2 splňuje         žák byl přijat
Z3 splňuje         žák byl přijat
Z4 splňuje         žák byl přijat
Z5 splňuje         žák byl přijat
Z6 splňuje         žák byl přijat
Z7 splňuje
      žák byl přijat
Z8 splňuje         žák byl přijat
Z9 splňuje         žák byl přijat
Z10 splňuje         žák byl přijat
Z11 splňuje         žák byl přijat
Z12 splňuje         rodiče požádali o odklad povinné školní docházky
Z13 splňuje         rodiče požádali o odklad povinné školní docházky
Z14 splňuje         rodiče požádali o odklad povinné školní docházky

Pro vydání rozhodnutí bylo dostačující první kritérium, ostatní kritéria nebylo nutné použít. Všichni uchazeči, kteří nepožádali o odklad povinné školní docházky byli přijati.

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!