Výsledek zápisu pro školní rok 2021/2022

Zápis proběhl ve dnech 17. 4. 2021 a 24. 4. 2021

V souvislosti s mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID 19 zápis probíhal bez osobní přítomnosti dětí i rodičů ve škole.

Pro školní rok 2021/2022 mohlo být přijato max. 12 žáků do prvního ročníku. Mohla být uplatněna následující kritéria:

  1. souznění rodičů s filosofií školy
  2. sourozenec na škole
  3. dítě navštěvuje MŠ V Oboře
  4. v případě shody rozhoduje los

Přehled žáků u zápisu:

číslo žáka u zápisu kritérium 1 kritérium 2 kritérium 3 kritérium 4 kritérium 5 rozhodnutí
Z1 splňuje         žák byl přijat
Z2 splňuje nesplňuje       žák byl přijat
Z3 splňuje nesplňuje splňuje     žák byl přijat
Z4 splňuje nesplňuje splňuje     žák byl přijat
Z5 splňuje nesplňuje splňuje     žák byl přijat
Z6 splňuje         žák byl přijat
Z7 splňuje nesplňuje       žák byl přijat
Z8 splňuje nesplňuje splňuje     žák byl přijat
Z9 splňuje splňuje       žák byl přijat
Z10 splňuje nesplňuje nňuje 7   žák byl přijat
Z11 splňuje nesplňuje nesplňuje 4   žák byl přijat
Z12 splňuje nesplňuje nesplňuje 1   žák byl přijat

Pro vydání rozhodnutí bylo dostačující první kritérium, ostatní kritéria nebylo nutné použít. Všichni uchazeči byli přijati.

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!