Dotace, dary, granty

Logo_SFŽP Projekt Přírodní zahrada Základní škola V Oboře - v rámci výzvy č. 07/2019 Národního programu Životního prostředí - je spolufinancován Evropskou unií. Záměrem plánovaných úprav je vytvořit atraktivní přírodní prostor a budovat tak u dětí přirozeně kladný vztah k přírodě. Navrhované pojetí zahrady poskytuje mnoho variant, jak využívat čas venku. Vzniká inspirativní prostředí s příležitostmi ke studiu přírody a péči o ni, prostor ke studiu venku a volné hře, zahrada, ve které může žák naslouchat, ochutnat, přivonět, ohmatat, pozorovat - místo, kde se všemi smysly zapojuje do aktivního zkoumání a poznávání přírodních dějů. Přímé pozorování a aktivní zapojení do činností v zahradě povede žáky k hlubokému a osobnímu prožitku. Zahrada také pomáhá dětem rozvíjet a podporovat fyzickou pohodu, zlepšovat tělesnou zdatnost i rozvíjet představivost při volné tvořivé hře. Období realizace projektu od 2.3.2020 do 22.7.2021.
Logo_sablonyii Projekt ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ V OBOŘE - v rámci dotačního programu Šablony II. - je spolufinancován Evropskou unií. Hlavními cíli projektu jsou sociální integrace žáků a zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy a výsledků žáků v klíčových kompetencích. To vše především prostřednictvím personální podpory ZŠ a ŠD (školní asistent, ICT technik), realizace klubů pro žáky a DVPP. Období realizace projektu od 1.9.2019 do 31.6.2021.
Na projekt "Otevíráme se (v) technice I." přispěly společnosti ŠKODA-AUTO, a. s. (částkou 53892 Kč) a společnost Řízení letového provozu, a. s.. Období realizace projektu 04/2019 až 03/2020.

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!