Zápis pro školní rok 2024/2025

Zápis do mateřské školy probíhá v souladu s §34 zákona č. 561/2004Sb. Školský zákon a v souladu se Školním řádem MŠ V Oboře.

Zápis se uskuteční 2. května 2024 v prostorách Základní školy a mateřské školy V Oboře, Na Výsluní 363, Bradlec.

Zápis probíhá v malých skupinkách, čas zápisu bude každému stanoven a sdělen individuálně.

S ohledem na skutečnost, že mateřská škola přijímá děti v průběhu celého roku bude počet přijímaných při zápise (včetně tzv. sdílených míst) znám až ke dni zápisu.

Podmínkou účasti na zápise je vyplnění žádosti o přijetí (zde) a její doručení do MŠ V Oboře nejpozději v den zápisu.

Kritéria pro přijímání dětí pro školní rok 2024/2025:

a) dítě ve věku 3 - 6 let (k datu zahájení nového školního roku)....2 body

b) sourozenec ve škole....1 bod

V případě shody v kritériích bude pořadí určeno losem.

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!