Výsledek zápisu do mateřské školy pro školní rok 2024/2025

V Bradleci, dne 1.6.2024

Ředitelka školy Základní škola a mateřská škola V Oboře podle §183, odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, oznamuje výsledek zápisu do mateřské školy pro školní rok 2024/2025.

Na základě předem stanovených kritérií byli přijaty děti s těmito pořadovými čísly: M1, M2, M3, M4 a M5.

Všem zájemcům bylo vyhověno.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání, za oznámená. 

Mgr. Jaroslava Tauchmanová

ředitelka školy

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!