Provoz Montessori školky V Oboře

Přibližný časový harmonogram*:

přibližný čas program
7:30 - 9:00 scházíme se, práce s Montessori materiálem
8:45 - 9:15 svačinka
9:15 - 9:30 společná elipsa
9:30- 10:30

dopolední blok: lekce ticha a koncentrace, společné tématické projekty, práce s Montessori materiálem

10:30 - 12:00

společný pobyt venku včetně převlékání

12:00 - 13:00 oběd: společná příprava na oběd, oběd, úklid
13:00 - 14:30 odpočinek: čtení knížek (české i anglické), možnost spaní, pro děti, které nespí - práce s Montessori materiálem nebo výtvarná činnost
14:30 - 16:30 odpolední blok: svačinka, pobyt na zahradě (dle počasí), práce s Montessori materiálem, hudebně pohybové a výtvarné aktivity, jdeme domů

*Harmonogram může být dle aktuální situace či potřeb dětí operativně upraven

Vyzvedávání dětí mezi 12:30 - 13:00 hod nebo po 14:30 hod. Po domluvě s učiteli dle potřeby.

Zařízení je určeno pro děti od 2,5 do 6 let. U dětí mladších 3 let je nutné nejdříve posoudit zralost dítěte.

Bezpečnost a zdraví dětí

Spoléháme na zodpovědný přístup rodičů ke zdraví svých i ostatních dětí – děti, u kterých se projeví příznaky nemoci, nebudou v zájmu zdraví všech přijaty do školky.

MŠ V Oboře se nachází v klidné rezidenční části v domě se zahradou upravenou pro bezpečný pobyt dětí. V blízkosti je také louka a sad, kam děti chodí na procházky a expedice za poznáním přírody.

Vnitřní prostory MŠ V Oboře jsou vybaveny s ohledem na bezpečný pobyt dětí. Ochrana zásuvek, bezpečnostní fólie na sklech, ovládání teplé vody v koupelně mimo dosah dětí, atd.

Děti jsou vydávány pouze rodičům nebo osobám, kterým rodiče dali písemný souhlas s vyzvednutím dítěte.

Informovanost rodičů

Dětem je věnována maximální pozornost a individuální péče. Učitelé si vedou záznamy o dosaženém pokroku dítěte a rodiče jsou pravidelně informováni o tom, jak se dětem daří.

Individuální konzultace jsou možné průběžně.

Strava

Zdravá výživa je naší prioritou. Svačinky jsou podávány převážně v BIO kvalitě - převážná část mléčných výrobků, čaje a naprostá většina pečiva jsou v BIO kvalitě. V zařízení péče o děti je zařazena vysoce jakostní šunka s obsahem masa 96-97% a nízkým obsahem soli. Pro vegetariány je v tento den k dispozici bio plátkový sýr. Ranní svačinka může nahradit snídani u dětí, které nejsou zvyklé před odchodem do školky snídat. Děti mají celý den k dispozici ovoce a ovocné čaje, které nepřislazujeme. Celý den je také k dispozici džbánek s pitnou vodou.

Obědy nám dováží makrobiotická jídelna Gája z Mladé Boleslavi - čerstvě uvařené jídlo je dováženo v termonádobách a ihned podáváno. Jedná se o vysoce kvalitní pestrou stravu připravovanou dle zásad zdravé výživy, která navíc dětem velmi chutná. Oběd se skládá z polévky a hlavního jídla. Jídelníček na celý týden je možné najít na stránkách Gáji.

Respektujeme přání rodičů a umožňujeme, aby si děti nosily vlastní svačinky a obědy. V prostoru školičky však není možnost ohřevu přinesených jídel.

Prázdniny

MŠ V Oboře je otevřena v průběhu letních, podzimních i jarních prázdnin.

MŠ V Oboře je uzavřena pouze o víkendech, ve státní svátky, vánoční prázdniny a v době celozávodní dovolené ve firmě Škoda Auto, a.s. 

Vánoční prázdniny zahrnují každoročně 5-7 pracovních dní.

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!