Dotace ESF

Název projektu:               Dětská skupina Obůrka

Registrační číslo:             CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008686

Doba realizace projektu: 1. 8. 2018 až 31. 7. 2020

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_17_73 s názvem „Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu“.

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci obce Kosmonosy a jejího okolí. 

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Kosmonosech a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Dotace je poskytnuta na provoz dětské skupiny o kapacitě 15 míst.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!