Dotace ESF

Příjemce dotace: Otevřená mysl, o. p. s.

Název projektu: Zařízení péče o děti Obůrka

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001817

Financování: Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost pro období 2014 - 2020

Doba realizace projektu: 1. červen 2016 až 31. květen 2018

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_15_35 s názvem „Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu“.

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci města Kosmonosy (a souměstí s Mladou Boleslaví). 

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě ve městě Kosmonosy (a souměstí s Mladou Boleslaví) a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Dotace je poskytnuta na provoz zařízení péče o děti pro širokou veřejnost o kapacitě 15 míst.

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!